TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie is verantwoordelijk voor:
- teamindeling
- aanstellen van trainers en coaches
- verzorgen van interne en externe opleidingen van trainers, coaches, scheidsrechters en scoorders

 

JEUGDCOMMISSIE 

De jeugdcommissie behartigt de belangen van de jeugdleden. In samenwerking met de technische commissie zullen we ons bezighouden met onder andere:
-teamindeling
-kennisoverdracht
-jeugdactiviteiten.
-aanspreekpunt voor de jeugd en ouders.

 

Contactpersoon: Carl de Rijk tel: 06 40175571

 

 

MATERIAALCOMMISSIE 

De materiaal commissie zorgt voor al het materiaal van de teams zoals knuppels, helmen, ballen, catcher materiaal etc.
Ook regelt deze commissie de inkoop en verkoop van pakken.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van schoenen, sokken, tok en handschoenen! 

 

VELDCOMMISSIE

De vereniging is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het veld, hekwerk, kantenmaaien, onkruidvrij houden van het gravel, aanvullen van het gravel etc.

De veld commissie verzorgt deze taken alsmede het contact met de gemeente over de staat van onderhoud van het gehele complex.

  

Kantinecommissie 

De kantine commissie zorgt voor personele bezetting van de kantine tijdens wedstrijden, trainingen, toernooien en andere activiteiten.
Tevens wordt de inkoop van producten geregeld en de financiële administratie.

 

PR / Sponsoring / Web 

De commissie verzorgt alles omtrent PR, sponsoring en de website.
Denk hierbij aan contact onderhouden met de leden, pers en sponsoren namens de vereniging, verkoop van sponsorcontracten en het bijhouden van de website en andere relevante sites op het internet.

 

Toernooicommissie 

De toernooi commissie organiseert jaarlijks een aantal toernooien en andere activiteiten.
Er wordt getreeft jaarlijk een tweetal mix-toernooien te organiseren, open voor iedereen, en een aantal andere specifieke toernooien.

 

Ledenadministratie 

Verzorgt de in- en uitschrijving van leden van de vereniging 
Controleert in samenwerking met de trainers periodiek of de honk- en softballers op de ledenlijst staan die de bond in bezit heeft.