29 / 12

Vertrouwenspersoon HSV The Eagles

 

 

We hebben nooit signalen ontvangen dat het nodig was. Gelukkig, maar we weten het nooit zeker. Als bestuur en trainers/ coaches kun je ook niet alles zien of horen. We willen er als club voor staan zeker te weten dat iedereen in een veilige omgeving sport als ze op het veld van HSV the eagles komen of als ze een van de nevenactiviteiten doen.

We hebben er daarom voor gekozen om gedragsregels op te stellen voor mensen met een begeleidingsfunctie. Deze kunt u allen nalezen op de website en zijn in lijn met de regels van NOC NSF.

Vertrouwenspersoon

Verder hebben we besloten een vertrouwenspersoon in te stellen. Een vertrouwenspersoon is er voor leden (of ouders/vrienden/familie van leden) die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • agressie en geweld
 • seksuele intimidatie/ongewenste      intimiteiten
 • pesten
 • discriminatie

Vanaf januari 2015 is de vertrouwenspersoon van HSV The Eagles Gyula Scholte. Gyula is zelf speler bij heren 1 en heeft al aardig wat honkbalervaring.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van leden die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
 • Het desgewenst begeleiden, als het lid de zaak aan de orde wil stellen bij bestuur of begeleider.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het adviseren en ondersteunen van bestuur bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

 

Contact:

e-mail: gscholte@gmail.com

Telefoonnummer:  06 49271962

Terug naar nieuws..