Verleden:
De vereniging is opgericht in 1969. In deze periode heeft de vereniging zich een eigen plek in de Deventer sportwereld veroverd. De vereniging heeft zijn ups en downs gehad. Eén kenmerk is altijd gebleven: de goede en gezellige sfeer. Voor verhalen uit de goede oude tijd verwijs ik u naar de bijdragen die in deze uitgave zijn opgenomen van oud leden, waaronder leden van het eerste uur. Aanleiding voor dit stukje is uiteraard de opening van het clubgebouw en het veldencomplex. Dit is zonder meer een mijlpaal voor de vereniging. Gestart achter de watertoren op velden die eerst gedeeld moesten worden met andere sportverenigingen en in tijdelijke kleedkamers en kantines, gevolgd door een periode van tijdelijke inwoning op sportcomplex ‘Het Schootsveld’ bij de Koninklijke UD beschikt de vereniging eindelijk over een eigen, en ik moet zeggen, een prachtige, accommodatie.

 

Heden:
Over het heden valt veel te zeggen, maar ook veel is bekend. De vereniging heeft nu ruim 140 actieve leden. Dit is een mooie groei na het dieptepunt bij het vertrek aan de Middelweg.

Toekomst:
Belangrijker dan het verleden en het heden is de toekomst. Wij hebben ons als doel gesteld om de vereniging in de komende drie tot vijf jaar te laten doorgroeien naar een ledenbestand van ongeveer 200. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op het werven van meisjes en dames om de softbalafdeling meer body en continuïteit te geven, en op de werving van jeugdleden in het algemeen. De nadruk op dames is er omdat tenslotte een gemengde vereniging veel leuker is dan een vereniging met alleen mannen. Een en ander zal betekenen dat er gekwalificeerd kader moet worden geworven, het bestuur moet worden versterkt en diverse commissies verder worden bemand. We zijn op de goede weg en hebben alle vertrouwen dat de HSV The Eagles een bloeiende vereniging zal blijven, een vereniging met prestatiekarakter, maar bovenal een vereniging waarin de gezellige sfeer een belangrijk kenmerk zal blijven. Kortom een vereniging waarin alle leden zich thuis zullen voelen.