Verleden:
De vereniging is opgericht in 1969. In deze periode heeft de vereniging zich een eigen plek in de Deventer sportwereld veroverd. De vereniging heeft zijn ups en downs gehad. Eén kenmerk is altijd gebleven: de goede en gezellige sfeer. Voor verhalen uit de goede oude tijd verwijs ik u naar de bijdragen die in deze uitgave zijn opgenomen van oud leden, waaronder leden van het eerste uur. Aanleiding voor dit stukje is uiteraard de opening van het clubgebouw en het veldencomplex. Dit is zonder meer een mijlpaal voor de vereniging. Gestart achter de watertoren op velden die eerst gedeeld moesten worden met andere sportverenigingen en in tijdelijke kleedkamers en kantines, gevolgd door een periode van tijdelijke inwoning op sportcomplex ‘Het Schootsveld’ bij de Koninklijke UD beschikt de vereniging eindelijk over een eigen, prachtige accommodatie.

Heden:
Over het heden valt veel te zeggen, maar ook veel is bekend. De vereniging heeft nu ruim 100 actieve leden. Dit is een mooie groei na het dieptepunt bij het vertrek aan de Middelweg. De vereniging is één van de weinige verenigingen die de laatste jaren stabiel is gebleven in leden en het financieel goed trekt. Anno 2015 is het verenigingsleven over het algemeen sterk gedaald tegenover alle andere sportmogelijkheden. HSV the Eagles doet hard hun best om mee te blijven gaan in de trend en probeert zo veel mogelijk de deuren te openen en flexibel te zijn.

Toekomst:
Belangrijker dan het verleden en het heden is de toekomst. Wij hebben ons als doel gesteld om de vereniging in de komende drie tot vijf jaar te laten doorgroeien naar een ledenbestand van ongeveer 200. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op het werven van jeugdspelers. Daarnaast zien we de groep 55 plussers groeien binnen de honkbalwereld. Een en ander zal betekenen dat er gekwalificeerd kader moet worden geworven, het bestuur moet worden versterkt en diverse commissies verder worden bemand. We zijn op de goede weg en hebben alle vertrouwen dat de HSV The Eagles een bloeiende vereniging zal blijven, een echte breedtesportvereniging waarbij bovenal gezellige sfeer een belangrijk kenmerk zal blijven. Voor leden die willen presteren is er ruimte om te groeien en kent de vereniging de weg binnen de sportwereld. Kortom een vereniging waarin alle leden zich thuis zullen voelen.